Trang chủ > Dự án nổi bật > Kiến thức Golf

Dự án Nhiệt điện Thái Bình

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình là một trong những dự án trọng điểm của Chính phủ do EVN làm chủ đầu tư, EVNGENCO 3 thực hiện Tư vấn Quản lý Dự án với đại diện là Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình, có tổng mức đầu tư trên 26.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 600 MW (2x300MW), sản lượng điện sản xuất khoảng 3,6 tỷ kWh/năm. Dự án này có ý nghĩa quan trọng với tỷ trọng nội địa hóa cao, công trình nhà máy nhiệt điện quy mô lớn đầu tiên do đơn vị tư vấn của Việt Nam chủ trì phần thiết kế.


Gtech đã và đang cung cấp sản phẩm dây hàn Hyundai Supercored 71 và một số loại dây hàn Tig như ST-308, ST-309, ST-50G, ST-316...... đáp ứng được đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cho dự án.