Trang chủ > Tin tức > Tin tức tổng hợp

Hàn điện cực lõi thuốc

Hàn hồ quang bằng điện cực lõi thuốc (Flux-cored arc welding FCAW) là phương pháp hàn bán tự động hoặc tự động trong đó điện cực nóng chảy là một ống kim loại ,bên trong được điền đầy bằng thuốc hàn với tính năng tương tự như vỏ bọc que hàn. Hàn FCAW thường sử dụng nguồn hàn cung cấp điện áp cố định hoặc đôi khi là dòng điện không đổi (ít phổ biến). Hàn FCAW đôi khi có sử dụng nguồn cấp khí bảo vệ, nhưng thông thường lõi thuốc của dây hàn tự cung cấp môi trường bảo vệ vũng hàn. Hàn FCAW có tính cơ động và tốc độ hàn cao do đó thường được sử dụng trong ngành xây dựng.Hàn với dây hàn lõi thuốc


 So với hàn hồ quang tay: Duy trì hồ quang liên tục, tốc độ đắp cao hơn , không tổn thất đầu mẩu que hàn, khắc phục các nhược điểm liên quan đến kỹ năng và sự mệt mỏi của thợ hàn, có mức độ bắn tóe thấp ,hình dáng bề mặt mối hàn được cải thiện đáng kể (do có các chất ổn định hóa hồ quang và tạo xỉ trong thành phần thuốc hàn).

 Có hai loại FCAW. Một loại không cần thiết bị cấp khí bảo vệ do trong thuốc hàn có các hợp chất giúp tao môi trường bảo vệ mối hàn. Với loại này giúp cho tính cơ động của thiết bị cao, và thiết bị có thể làm việc tại các nơi có gió.

 FCAW cũng bao gồm một dạng khác có yêu cầu nguồn cấp khí bảo vệ. dạng này có ưu điểm tiêu thụ ít khí bảo vệ ơn so với hàn bằng dây đặc. Năng xuất lao động cao phù hợp với các mối hàn dày mối hàn tốt và ít lỗi hơn so với hàn que và hàn MIG/MAG.