Trang chủ > Tin tức
Giới thiệu về hàn Hồ Quang Chìm

Giới thiệu về hàn Hồ Quang Chìm

Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ còn gọi là hàn hồ quang chìm, tiếng Anh viết tắt là SAW (Submerged Arc Welding) là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa dây hàn (điện cực hàn) và vật hàn dưới một lớp thuốc bảo vệ


Chi tiết
Hàn điện cực lõi thuốc

Hàn điện cực lõi thuốc

Hàn hồ quang bằng điện cực lõi thuốc (Flux-cored arc welding FCAW) là phương pháp hàn bán tự động hoặc tự động trong đó điện cực nóng chảy là một ống kim loại ,bên trong được điền đầy bằng thuốc hàn với tính năng tương tự như vỏ bọc que hàn


Chi tiết
Giới thiệu về hàn Tig

Giới thiệu về hàn Tig

Hàn Tig (Tungsten Inert gas)còn có tên gọi khác là hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy (tungsten) trong môi trường khí
bảo vệ - GTAW ( Gas Tungsten Arc Welding ) thường được gọi với tên hàn Argon hoặc WIG ( Wonfram Inert Gas)
Sử dụng các loại khí bảo vệ như: Argon, Heli, Argon+Heli, Argon +Hidro hoặc Argon+oxy.


Chi tiết